แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเข่าเสื่อม
   แนวทางการดูแลรักษาทางการแพทย์แผนไทยบรรเทาอาการปวด
   แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไมเกรน
   แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาต
   แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น


      

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709