การให้คำปรึกษา และคำแนะนำแก่ผู้ที่มีปัญหาความประพฤติ ปัญหาทางอารมณ์จิตใจ ทั้งผู้ใหญ่และเด็กถ้าท่านหรือบุคคลใกล้ชิดมีปัญหาเหล่านี้ เชิญมารับบริการรับคำแนะนำจากแผนกจิตเวช
 มีความวิตกกังวล ไม่สบายใจ
 นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร มีความเครียด
 อาการคล้ายชักกระตุก คล้ายอัมพาต หรือเหมือน ผีเข้า
 กลัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างรุนแรงโดยไม่มีสาเหตุ
 ย้ำคิดย้ำทำอยู่เสมอ
 เศร้าโศก เสียใจ คิดฆ่าตัวตาย
 อ่อนเพลีย ไม่มีแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
 เหนื่อยหน่าย ท้อแท้
 เพ้อคลั่ง เอะอะอาละวาด พูดเพ้อเจ้อ ฟุ้งซ่าน
 หลงผิด หวาดระแวง มีหูแว่ว เห็นภาพแปลกๆ
 เฉยเมย แยกตัวเอง ไม่ค่อยพูด ซึมเศร้า ฯลฯ
 ติดสารเสพติด สุรา ยาบ้า
 มีปัญหาด้านความจำหลงลืม

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709