เลขหนังสือ/ประกาศคำชี้แจง คำชี้แจงเรื่อง วันที่นำขึ้นข้อมูล
 ที่ พ0032.301/102.1  ขออนุมัติเผยแพร่ผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2561  [27/2/2561]
     
     
     
     
     
     
     
     
 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709 , โทร. 081-9643220