นโยบายการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ รพ.บึงนาราง
   นโยบายสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลบึงนาราง
   นโยบายการพัฒนามาตราฐานความปลอดภัย

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709 , โทร. 081-9643220