ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 5 มิ.ย 63
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคาว เหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งพนักงงานเปล 1 อัตรา 5 พ.ค. 63
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่วยเหลอคนไข้ 17 ม.ค. 63
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคาว เหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลอคนไข้ 1 อัตรา 25 ธ.ค. 62
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 14 มิ.ย 62
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 10 มิ.ย. 62
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคาว เหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา 27 พ.ค. 62
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 3 ธ.ค. 61
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 31 ส.ค. 61
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 30 ส.ค. 61
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคาว เหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา 9 ส.ค. 61
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 5 ก.พ. 61
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 15 ธ.ค. 60
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 26ก.ย. 60
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา 15 ก.ย. 60
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค 30 ส.ค. 60
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค 25 ส.ค. 60
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค 1 อัตรา 10 ก.ค. 60

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709 , โทร. 081-9643220