ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง เหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 1 ธ.ค. 66
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง เหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา 3 ส.ค. 66
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง เหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา 17 มี.ค. 66
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง เหมาบริการ(รายเดือน) ณ วันที่ 8 พ.ค. 66
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง เหมาบริการ(รายเดือน) 1 พ.ค. 66
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง เหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา และ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 20 มี.ค. 66
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง เหมาบริการ(รายเดือน) 30 มี.ค. 66
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง เหมาบริการ(รายเดือน) 28 มี.ค. 66
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง เหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา และ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 20 มี.ค. 66
   ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้าง เหมาบริการ(รายเดือน) ณ วันที่ 11 พ.ย. 65
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง เหมาบริการ(รายเดือน) 28 ต.ค. 65
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง เหมาบริการ(รายเดือน) 3 ต.ค. 65
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง เหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา 25 ส.ค. 65
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง เหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา 17 ส.ค. 65
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง เหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา 8 ส.ค. 65
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานบริการ(รักษาความปลอดภัย) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 พ.ค. 65
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานบริการ(รักษาความปลอดภัย) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 มี.ค. 65
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งพนักงานพนักงานบริการ 1 อัตรา 22 ส.ค 64
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 7 ก.ค 64
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา 7 ก.ค 64
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา 5 ก.ค. 64
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 1 อัตรา 30 มิ.ย. 64
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 อัตรา 30 มิ.ย. 64
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 1 อัตรา 30 มิ.ย 64
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา 8 ก.พ 64
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งพนักงงานเปล 1 อัตรา 21 ม.ค. 64
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 5 มิ.ย 63
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งพนักงงานเปล 1 อัตรา 5 พ.ค. 63
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่วยเหลอคนไข้ 17 ม.ค. 63
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลอคนไข้ 1 อัตรา 25 ธ.ค. 62
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 14 มิ.ย 62
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 10 มิ.ย. 62
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา 27 พ.ค. 62
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 3 ธ.ค. 61
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 31 ส.ค. 61
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 30 ส.ค. 61
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา 9 ส.ค. 61
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 5 ก.พ. 61
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 15 ธ.ค. 60
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 26ก.ย. 60
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา 15 ก.ย. 60
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค 30 ส.ค. 60
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค 25 ส.ค. 60
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค 1 อัตรา 10 ก.ค. 60

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709