จิตอาสาพัฒนา ล้างขี้นก
  
     
   จิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์รอบโรงพยาบาลบึงนาราง
  
     
   จิตอาสาพัฒนา ล้างถนนและปลูกต้นไม้
  
   หมอชวนวิ่ง
  
   โรงพยาบาลบึงนารางขอขอบคุณ โครงการคิดดี ทำดี เพื่อสังคม ประจำปี 2561 พนักงานและผู้ช่วยพนักงานในสังกัด สนง.ธ.ก.ส.จังหวัดพิจิตร มอบเครื่องมือแพทย์ให้เครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลบึงนาราง   

 
  

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709