ตัวชี้วัด และ ผลงาน ปีงบ 2567


หน่วยงาน

Link
    งานเวชระเบียน

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

    งานห้องบัตร

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

    กลุ่มการพยาบาล

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

    งานผู้ป่วยนอก OPD

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

    งานผู้ป่วยนอก NCD

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

    งานผู้ป่วยนอก TB

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

    งานอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน ER

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

    งานผู้ป่วยใน IPD

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

    งาน ANC

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

    งานประกันสุขภาพฯ

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

    งานแผน ยุทธศาสตร์ฯ

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

    งาน IT

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

    งานเวชกรรมฯ

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

    งานจิตเวช

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

    งานแพทย์แผนไทย

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

    งานทันตกรรม

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

    งานเภสัชกรรม

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

    งานชันสูตร LAB

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

    งาน X-ray

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

    งานศูนย์เปล

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

    งานจ่ายกลาง SUPPLY

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

    งานบัญชี

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

    งานธุรการ

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

    งานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

    งานพนักงานขับรถยนต์ พขร.

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

    งานพัสดุ

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

    งานซ่อมบำรุง

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบโรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709