400 หมู่ 2 บ้านบึงนาราง
ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง
จังหวัดพิจิตร 66130

Tel. : 056-039709
Fax. : 056-039710
E-mailaddress : BNRhospital@hotmail.com
Facebook : facebook.com/buengnaranghospital

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709 , โทร. 081-9643220