รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 66
   รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 66
   รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 65
   รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 65
   รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 65

    รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 65
    รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 65
    รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 65
    รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 65
    รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 65
    รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 65
    รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 65
    รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 65
    รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 65
    รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 64
    รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 64
    รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 64

    รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 64
    รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 64
    รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 64
    รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 64
    รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 64
    รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 64
    รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 64
    รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 64
    รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 64
    รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 63
    รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 63
    รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 63

    รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 63
    รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 63
    รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 63
    รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 63
    รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 63
    รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 63
    รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 63
    รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 63
    รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 63
    รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 62
    รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 62
    รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 62

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709