รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน63
   รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน63
   รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม63
   รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม63
   รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน63
   รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม63
   รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน63
   รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม63
   รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์63
   รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม63
   รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม62
   รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน62
   รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม62

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709 , โทร. 081-9643220